Retina247.eu
bez lékařského předpisu
 
 

zvolte jazyk: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Akceptujeme


 
Momentálně Offline

 

 

Reference

Můj lékař mi předepsal Retin-A, ale jeho cena byla příliš vysoká. Díky Bohu jsem na internet našel Vaši online lékárnu, která nabízí generické léky, které potřebuji, za nižší ceny. Moc Vám děkuji.
- - Marie -

 

Výsledky testování


POZADÍ: Neexistuje žádná efektiní lokální léčba k léčbě patogenních faktorů způsobujících akné vulgaris (AV). Tretinoin (all-TRA), kyselina salicylová (SA) a klindamycin fosfát (CDP) jsou známé jako látky s protizánětlivými účinky.

CÍL: Hlavním cílem bylo porovnat účinnost a snášenlivost kyliny salicylové a klindamycinu fosfátu a jejich kombinaci (SA+CDP) s tretinoinem all-TRA a CDP (all-TRA+CDP) u osob s mírnými až středně vážnými problémy akné.

POSTUP: 46 osob ve věku 18-35 let bylo zkoumáno ve 12-týdenním testování. Studie byla prospektivní, náhodná a komparativní. Hodnotila se účinnost podle počtu lézí, obecného zlepšení a další faktory. K celkovému hodnocení se počítaly take nežádoucí účinky.

VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že obě kombinace byly efektivní ve snižování celkového počtu poškozené tkáně (TL), nezánětlivých lézí (NIL) a zánětlivých lézí (IL). Studie prokázala významné celkové zlepšení stavu pokožky u všech pacientů, kteří studií prošly. Na konci testování nebyl prokázán žádný významný rozdíl mezi dvěma skupinami s ohledem na počet lézí. Také bylo prokázáno, že počet TL se rychleji snižoval u skupiny TRA +CDP než u skupiny SA+CDP. Významný rozdíl mezi oběma skupinami byl zaznamenán již během dvou týdnů. Hodnocení ohledně bezpečnosti prokázaly, že vznik nežádoucích účinků se postupně snižoval již v období druhého týdne a následně postupně oslaboval. Stejně tak se v rámci léčby SA+CDP snižovaly I hodnoty kožního mazu.

ZÁVĚR: Bylo zjištěno, že kombinace SA+CDP a all-TRA+CDP byla efektivní ve snižování počtu lézí. Stejně tak byla kladně hodnocena snášenlivost a nežádoucí účinky byly u všech pacientů s akné AV pouze mírné. (c) 2010 The Authors. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (c) 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.