?Testresultat
Retina247.eu
 
 

Välj ditt språk: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Vi Accepterar


 
Offline för tillfället

 

 

Kundberättelser

Min läkare skrev ut Retin-A åt mig men kostnaderna var höga. Tack gode gud för att jag hittade ert onlineapotek som har alla de generiska produkter jag behöver till låga priser. Tack så väldigt mycket.
- - Marianne B -

 

Testresultat


Bakgrund: Det finns inget externt läkemedel som är fullständigt effektivt gällande behandling av acne vulgaris (AV). Tretinoin (all-TRA), Salicylsyra (SA – Salicylic Acid) och clindamycin-fosfat (CDP) är kända aktiva ingredienser tack vare sina antiinflammatoriska och etsande effekter.

Målsättning: Det huvudsakliga målet var att jämföra effektiviteten och toleransen av SA och CDP i kombination (SA+CDP) med all-TRA och CDP (all-TRA+CDP) hos individer med mild till måttlig acne.

Procedur: 46 individer (ålder 18 -35) togs in i en 12-veckors enkel randomiserad och jämförande blindstudie.Effektiviteten gällande antal sår, generell förbättring av huden, livskvalitet och mätning av hudens skyddsförmåga genomfördes.Bieffekterna mättes också.

Resultat: Det uppmättes att båda kombinationerna var effektiva gällande att reducera det totala antalet sår; både icke-inflammatoriska sår och inflammatoriska sår. Radikala förbättringar kunde noteras och utvärderades av forskarna. När testet slutfördes fanns ingen märkbar skillnad mellan de två grupperna gällande antalet sår. Antalet inflammatoriska sår minskade snabbare i all-TRA+CDP-gruppen jämfört med dem som använde SA+CDP och denna skillnad kunde ses så tidigt som efter 2 veckor.Utvärdingar gällande säkerheten visade att milda till måttliga bieffekter vanligtvis hade sin kulmen efter två veckor och började avta därefter. Ingen av kombinationerna hade någon effekt på stratum corneum-fukthalten, även om fetthalten i huden minskade med SA+CDP-behandling.

Slutsats: Man kunde avgöra att kombinationerna SA+CDP och all-TRA+CDP var effektiva i att sänka antalet sår och tolererades väl med minimala hudreaktioner hos individer med mild till måttlig Acne Vulgaris. (c) 2010 The Authors. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (c) 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.